PNF – Torowanie nerwowo-mięśniowe

ipnfaProprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ma podstawowy cel, którym jest ułatwienie ruchów funkcjonalnych za pomocą torowania, hamowania, wzmacniania oraz rozluźniania poszczególnych grup mięśniowych pacjenta. Techniki PNF wykorzystują różne rodzaje pracy mięśni, a w połączeniu z właściwie dobranym oporem i odpowiednią stymulacją dostosowuje się je do indywidualnych potrzeb pacjenta. Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie stosuje się między innymi dla zwiększenia zakresu ruchomości oraz poprawy siły mięśniowej w nowo osiągniętym zakresie ruchomości. Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta.

    PNF to jednak nie tylko jedna z metod rehabilitacji. Jest to przede wszystkim koncepcja leczenia posiadająca własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Jej podstawą jest ponowna nauka, tzw. reedukacja motoryczna, stosowana w treningu rozwijającym neuromotorykę, w celu poprawy funkcji ruchowych i ułatwienia maksymalnego skurczu mięśni oraz odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku urazu lub choroby.

Filozofia koncepcji PNF

Pozytywne nastawienie do pacjenta i jego problemów :

- pozytywne badanie i ocena

- nastawienie pacjenta na osiągnięcie sukcesu

- terapia bezbolesna

 

Motywacja :

- aktywny udział pacjenta

- intensywny trening, różnorodność ćwiczeń

- zadania domowe

 

Funkcjonalność :

- terapia ukierunkowana na cel – aktywności dnia codziennego

 

 
Gabinet Funkcjonalnej Rehabilitacji – Rehabilitacja Masaż Poznań z dojazdem www.rehacore.pl