fbpx

Fizjoterapia w Luboniu i okolicach

RehaCore to profesjonalna fizjoterapia w Luboniu, ktra oferuje szeroki wachlarz us?ug z zakresu rehabilitacji i masa?u. Profesjonalne us?ugi fizjoterapeutyczne kierowane s? do mieszka?cw Lubonia, Puszczykowa, Mosiny, Plewisk, Wir, Komornik oraz okolic w gabinecie przy ulicy Sobieskiego 55A w Luboniu. Zach?cam do umawiania wizyt za pomoc? wygodnej aplikacji.

Fizjoterapia w Luboniu – zakres us?ug

Metody jakich u?ywam podczas leczenia to tylko sprawdzone i potwierdzone wieloma badaniami sposoby fizjoterapii, rozwijane na przestrzeni ostatnich dziesi?cioleci. Do wszystkich posiadam pe?ne uprawnienia uzyskane poprzez profesjonalne kursy i szkolenia.

Poni?ej przedstawiam przyk?adowy zakres us?ug:

 • Terapia manualna
 • Leczenie blu kr?gos?upa
 • Suche ig?owanie
 • Fizjoterapia przed i po zabiegach operacyjnych
 • Masa? leczniczy
 • Fizjoterapia po kontuzjach
 • Masa? limfatyczny
 • Masa? sportowy
 • Rehabilitacja neurologiczna metod? PNF
 • Kinesiotaping
 • Uk?adanie planu ?wicze? rehabilitacyjnych

Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna


Podczas pierwszej wizyty wykonam pe?en wywiad oraz szereg bada? funkcjonalnych, aby poprawnie zdiagnozowa? Twoje dolegliwo?ci blowe. Je?eli posiadasz wypis ze szpitala lub aktualne badania obrazowe, mog? si? one przyda? w trakcie wizyty. Po wystawieniu diagnozy funkcjonalnej mo?emy przej?? do dzia?ania! Zaproponuje Ci kilka zalecanych metod leczenia, takich jak terapia manualna, masa? leczniczy, trening medyczny, a Ty zdecydujesz ktr? drog? do zdrowia chcesz obra?. Leczenie zawsze dobieram indywidualnie do pacjenta i jego trybu ?ycia niezale?nie od tego ile on czasu mo?e zagospodarowa? na fizjoterapie.

Fizjoterapia w Luboniu

Cennik

Wizyta w gabinecie to koszt 130z?, dodatkowo istnieje mo?liwo??zakupu pakietu 3 wizyt, ktrych cena wynosi 350z? i s? one do wykorzystania w przeci?gu 2 tygodni. Jedna wizyta trwa przewa?nie oko?o 45 minut, podczas ktrych mo?esz liczy? na pe?n? diagnoz? narz?du ruchu, terapie oraz ko?cowe zalecenia.

Moje kwalifikacje i uko?czone kursy znajdziecie w zak?adce o mnie

Zapraszam rwnie? na Facebooka gdzie znajdziecie najnowsze informacje o firmie oraz konkursy
Ponadto zapraszam na mj profil na portalu znanylekarz